กิจกรรม

โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหัวนา
8 พ.ค. 2024 16:10:58 กิจกรรม ทต.หัวนา 25
  โครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหัวนา ประจำวันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 ได้แก่ -ข้าวสวย ผัดวุ้นเส้น ทอดกุนเซียง ข้าวเหนียวมะม่วง ซึ่งเมนูอาหารต่างๆนั้นเน้นให้เด็กๆรับปร...
พ่นหมอกควัน
8 พ.ค. 2024 16:09:16 กิจกรรม ทต.หัวนา 28
วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบหัวนา โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดยจ่าสุพล มาทฤทธิ์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ณ บ้านอีเติ่ง หมู...
พ่นหมอกควัน ปี ๒๕๖๗
8 พ.ค. 2024 16:05:22 กิจกรรม ทต.หัวนา 23
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบหัวนา โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดยจ่าเอกจรูญ จูมลี และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ณ บ้านตาแหลว หมู่ที่...
วาตภัย ปี ๒๕๖๗
8 พ.ค. 2024 15:44:26 กิจกรรม ทต.หัวนา 23
หลังจากเกิดพายุฝนตก ลมกระโชกแรง เมื่อคืนวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เช้าวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลหัวนา โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ่าเอกสุพล มาทฤทธิ์ ได้รับแจ้งจากผู้ได้รับผลกระทบจ...
พ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๗
8 พ.ค. 2024 15:19:10 กิจกรรม ทต.หัวนา 31
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ่าเอกจรูญ จูมลี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ณ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า และบริเวณวัดบ้...
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ลงพื้นที่ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร ทำความสะอาดเก็บขยะ บริเวณไหล่ทางสายหลักตำบลหัวนา
19 ก.ค. 2023 15:48:24 กิจกรรม ทต.หัวนา 149
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ลงพื้นที่ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร  ทำความสะอาดเก็บขยะ  บริเวณไหล่ทางสายหลักตำบลหัวนา
กิจกรรมลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเขมราฐ ให้บริการรับลงทะเบียน หมา -แมว พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
6 ก.ค. 2023 16:43:25 กิจกรรม ทต.หัวนา 213
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นำโดยนางประจักษ์ศิลป์ สืบศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยนางสิริกร สีหมอก นักวิชาการสาธารณสุข  จ่าเอกจรูญ  จูมลี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ่าเอกสุพล &n...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
6 ก.ค. 2023 16:37:33 กิจกรรม ทต.หัวนา 105
วันที่ 5 กรกฎาคม2566  เทศบาลตำบลหัวนาดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 อบรมให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเขมราฐ  ซึ่งนายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรี...
ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้บริการพี่น้องชาวบ้านหัวนา ที่ขาดขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค
7 ธ.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 123
นายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวนา เขต1 ทุกท่าน ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้บริการพี่น้องชาวบ้านหัวนา หมู่ที่ 8 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องชาวบ้านหัว...
เทศบาลตำบลหัวนาจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565
11 ต.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 120
โดยนายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเขมราฐ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งร่วมด้วย นายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา คณะฝ่ายบริหาร คณะฝ่ายสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนร่ว...
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนา
30 ธ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 107
นายกนกศักดิ์ เหมแดง นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา คณะฝ่ายบริหาร คณะฝ่ายสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนา ในการนี้นายกเทศมนตร...
มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกฌาปณกิจสงเคราะห์ตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาลตำบลหัวนา
20 ธ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 86
นายกนกศักดิ์ เหมแดง นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา พร้อมสิบเอกสุรชัย พละไกร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกฌาปณกิจสงเคราะห์ตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาลตำบลห...
หัวนาลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนา
18 ธ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 132
นางประจักษ์ศิลป์ สืบศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสิริกร สีหมอก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนา
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่สัตว์ตายจากสาเหตุของโรคลัมปีสกิน
9 ธ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 64
คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนาร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเขมราฐ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่สัตว์ตายจากสาเหตุของโรคลัมปีสกิน โดย นายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบล...
ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนา เพื่อให้คำชี้แนะตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมรับลงทะเบียน "อุบลพร้อม" ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
1 ธ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 59
นายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล ว่าที่ ร้อยตรีอธิภัทร บุญญาจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลหัวนาและคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสร...
ประชุมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคน เพื่อปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน
30 พ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 60
นายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา พร้อมคณะฝ่ายบริหาร นัดประชุมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคน เพื่อปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหัวนา
26 พ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 67
นายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร คณะฝ่ายสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา คณะครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา ร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร...
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP