กิจกรรม

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ลงพื้นที่ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร ทำความสะอาดเก็บขยะ บริเวณไหล่ทางสายหลักตำบลหัวนา
19 ก.ค. 2023 15:48:24 กิจกรรม ทต.หัวนา 104
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ลงพื้นที่ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร  ทำความสะอาดเก็บขยะ  บริเวณไหล่ทางสายหลักตำบลหัวนา
กิจกรรมลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเขมราฐ ให้บริการรับลงทะเบียน หมา -แมว พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
6 ก.ค. 2023 16:43:25 กิจกรรม ทต.หัวนา 181
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นำโดยนางประจักษ์ศิลป์ สืบศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยนางสิริกร สีหมอก นักวิชาการสาธารณสุข  จ่าเอกจรูญ  จูมลี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ่าเอกสุพล &n...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
6 ก.ค. 2023 16:37:33 กิจกรรม ทต.หัวนา 68
วันที่ 5 กรกฎาคม2566  เทศบาลตำบลหัวนาดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 อบรมให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเขมราฐ  ซึ่งนายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรี...
ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้บริการพี่น้องชาวบ้านหัวนา ที่ขาดขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค
7 ธ.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 91
นายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวนา เขต1 ทุกท่าน ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้บริการพี่น้องชาวบ้านหัวนา หมู่ที่ 8 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องชาวบ้านหัว...
เทศบาลตำบลหัวนาจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565
11 ต.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 79
โดยนายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเขมราฐ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งร่วมด้วย นายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา คณะฝ่ายบริหาร คณะฝ่ายสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนร่ว...
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนา
30 ธ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 80
นายกนกศักดิ์ เหมแดง นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา คณะฝ่ายบริหาร คณะฝ่ายสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนา ในการนี้นายกเทศมนตร...
มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกฌาปณกิจสงเคราะห์ตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาลตำบลหัวนา
20 ธ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 67
นายกนกศักดิ์ เหมแดง นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา พร้อมสิบเอกสุรชัย พละไกร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกฌาปณกิจสงเคราะห์ตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาลตำบลห...
หัวนาลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนา
18 ธ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 113
นางประจักษ์ศิลป์ สืบศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสิริกร สีหมอก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนา
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่สัตว์ตายจากสาเหตุของโรคลัมปีสกิน
9 ธ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 42
คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนาร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเขมราฐ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่สัตว์ตายจากสาเหตุของโรคลัมปีสกิน โดย นายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบล...
ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนา เพื่อให้คำชี้แนะตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมรับลงทะเบียน "อุบลพร้อม" ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
1 ธ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 40
นายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล ว่าที่ ร้อยตรีอธิภัทร บุญญาจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลหัวนาและคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสร...
ประชุมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคน เพื่อปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน
30 พ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 38
นายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา พร้อมคณะฝ่ายบริหาร นัดประชุมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคน เพื่อปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหัวนา
26 พ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 48
นายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร คณะฝ่ายสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา คณะครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา ร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร...
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564
25 พ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 50
เทศบาลตำบลหัวนา ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่3/2564 โดยนายวันดี พึ่งสิงห์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหัวนา คณะสมาชิกสภาเทศบาล และคณะฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบา...
ลงพื้นที่ตรวจจุดบริการหรือจุดสกัดตำบลหัวนา ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิ-19)
22 พ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 43
นายกนกศักดิ์ เหมแดง นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร คณะฝ่ายสภาเทศบาล สิบเอกสุรชัย พละไกร หัวหน้าสำนักปลัด นางประจักษ์ศิลป์ สืบศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ร่วม...
เทศบาลตำบลหัวนาลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564
20 พ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 46
นายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา นายกนกศักดิ์ เหมแดง รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวนา นายสมพิศ แสงโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวนา พร้อมคณะฝ่ายบริหาร คณะฝ่ายสภาเทศบาล ว่าที่ ร้อยตรีอธิภัทร บุญญาจันทร์...
จัดกิจกรรมทำความสะอาด (5ส)
20 พ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 48
เทศบาลตำบลหัวนา นำโดย นายณรงค์  แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวนา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหัวนา ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส ทำความสะอาดบร...
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด
10 พ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 46
เทศบาลตำบลหัวนา นำโดย นายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด
โครงการก่อสร้างถังน้ำใส ณ เขื่อนบ้านดอนโด่
20 ต.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 55
นายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา พร้อมด้วยนายกนกศักดิ์ เหมแดง รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวนา และนายอุทัย ศรีงาม เลขานุการนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ณ เขื่อนบ้านดอนโด่ หมู...
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP