กิจกรรม

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหัวนา
14 มิ.ย. 2024 11:57:44 กิจกรรม ทต.หัวนา 25
***เทศบาลตำบลหัวนา*** บริหารงานโดย นายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้าน ณ บ้า...
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๗
13 มิ.ย. 2024 15:37:58 กิจกรรม ทต.หัวนา 26
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหัวนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวนา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู นำโดย คุณครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหัวนา คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห...
ประเพณีบุญบั้งไฟ(บุญเดือนหก) ประจำปี 2567 3 โพสต์ · 175 รายการ · แชร์กับ สาธารณะ
13 มิ.ย. 2024 10:20:39 กิจกรรม ทต.หัวนา 25
เทศบาลตำบลหัวนา จัดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ(บุญเดือนหก) ประจำปี ๒๕๖๗  ในระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ณ บริเวณลานตลาดสดเทศบาลคำบลหัวนา และบริเวณวัดบ้านหัวนา
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
13 มิ.ย. 2024 10:00:52 กิจกรรม ทต.หัวนา 21
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหัวนา จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60...
ประชุมพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ครั้งที่ 1/2567
13 มิ.ย. 2024 09:48:12 กิจกรรม ทต.หัวนา 22
วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลหัวนา ประชุมพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสภ...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
12 มิ.ย. 2024 15:43:20 กิจกรรม ทต.หัวนา 35
**เทศบาลตำบลหัวนา ** บริหารงานโดย นายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา  เทศบาลตำบลหัวนาดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567  ในระหว่างวัน...
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
12 มิ.ย. 2024 15:20:33 กิจกรรม ทต.หัวนา 22
        วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลหัวนา โดยนายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร นางธนภรณ์ นามพิมพ์ หัวหน้าสำนักปลัด และคณะเจ...
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหัวนา
8 พ.ค. 2024 16:10:58 กิจกรรม ทต.หัวนา 60
  โครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหัวนา ประจำวันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 ได้แก่ -ข้าวสวย ผัดวุ้นเส้น ทอดกุนเซียง ข้าวเหนียวมะม่วง ซึ่งเมนูอาหารต่างๆนั้นเน้นให้เด็กๆรับปร...
พ่นหมอกควัน
8 พ.ค. 2024 16:09:16 กิจกรรม ทต.หัวนา 59
วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบหัวนา โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดยจ่าสุพล มาทฤทธิ์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ณ บ้านอีเติ่ง หมู...
พ่นหมอกควัน ปี ๒๕๖๗
8 พ.ค. 2024 16:05:22 กิจกรรม ทต.หัวนา 52
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบหัวนา โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดยจ่าเอกจรูญ จูมลี และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ณ บ้านตาแหลว หมู่ที่...
วาตภัย ปี ๒๕๖๗
8 พ.ค. 2024 15:44:26 กิจกรรม ทต.หัวนา 54
หลังจากเกิดพายุฝนตก ลมกระโชกแรง เมื่อคืนวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เช้าวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลหัวนา โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ่าเอกสุพล มาทฤทธิ์ ได้รับแจ้งจากผู้ได้รับผลกระทบจ...
พ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๗
8 พ.ค. 2024 15:19:10 กิจกรรม ทต.หัวนา 55
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ่าเอกจรูญ จูมลี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ณ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า และบริเวณวัดบ้...
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร
28 ก.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 21
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ลงพื้นที่ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร ทำความสะอาดเก็บขยะ บริเวณไหล่ทางสายหลักตำบลหัวนา
19 ก.ค. 2023 15:48:24 กิจกรรม ทต.หัวนา 153
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ลงพื้นที่ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร  ทำความสะอาดเก็บขยะ  บริเวณไหล่ทางสายหลักตำบลหัวนา
กิจกรรมลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเขมราฐ ให้บริการรับลงทะเบียน หมา -แมว พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
6 ก.ค. 2023 16:43:25 กิจกรรม ทต.หัวนา 218
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นำโดยนางประจักษ์ศิลป์ สืบศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยนางสิริกร สีหมอก นักวิชาการสาธารณสุข  จ่าเอกจรูญ  จูมลี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ่าเอกสุพล &n...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
6 ก.ค. 2023 16:37:33 กิจกรรม ทต.หัวนา 114
วันที่ 5 กรกฎาคม2566  เทศบาลตำบลหัวนาดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 อบรมให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเขมราฐ  ซึ่งนายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรี...
ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้บริการพี่น้องชาวบ้านหัวนา ที่ขาดขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค
7 ธ.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 129
นายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวนา เขต1 ทุกท่าน ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้บริการพี่น้องชาวบ้านหัวนา หมู่ที่ 8 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องชาวบ้านหัว...
เทศบาลตำบลหัวนาจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565
11 ต.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 134
โดยนายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเขมราฐ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งร่วมด้วย นายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา คณะฝ่ายบริหาร คณะฝ่ายสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนร่ว...
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนา
30 ธ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 119
นายกนกศักดิ์ เหมแดง นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา คณะฝ่ายบริหาร คณะฝ่ายสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนา ในการนี้นายกเทศมนตร...
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP