พ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๗

8 พ.ค. 2024 15:19:10 กิจกรรม ทต.หัวนา 34

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ่าเอกจรูญ จูมลี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ณ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า และบริเวณวัดบ้านม่วงเฒ่า หมู่ที่ 6 ตำบลหัวนาChoose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP