ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนา

30 ธ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 128

นายกนกศักดิ์ เหมแดง นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา คณะฝ่ายบริหาร คณะฝ่ายสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนา ในการนี้นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาได้ให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรม่วงเฒ่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหัวนา และเจ้าหน้าที่อปพร. จิตอาสาเทศบาลตำบลหัวนา ที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP