ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้บริการพี่น้องชาวบ้านหัวนา ที่ขาดขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค

7 ธ.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 123

นายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวนา เขต1 ทุกท่าน ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้บริการพี่น้องชาวบ้านหัวนา หมู่ที่ 8 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องชาวบ้านหัวนา หมู่ที่ 8 ที่ขาดขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคChoose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP