วาตภัย ปี ๒๕๖๗

8 พ.ค. 2024 15:44:26 กิจกรรม ทต.หัวนา 26

หลังจากเกิดพายุฝนตก ลมกระโชกแรง เมื่อคืนวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เช้าวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลหัวนา โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ่าเอกสุพล มาทฤทธิ์ ได้รับแจ้งจากผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยเกิดความเสียหาย ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ดังนี้

บ.ตาแหลว จำนวน 1 หลัง

บ.ยางเครือ 1จำนวน 1 หลัง

บ.บาก จำนวน 6 หลัง

บ.อีเติ่ง จำนวน 1 หลัง

รวม 9 หลังChoose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP