เทศบาลตำบลหัวนาจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565

11 ต.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 135

โดยนายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเขมราฐ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งร่วมด้วย นายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา คณะฝ่ายบริหาร คณะฝ่ายสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานตลาดสดเทศบาลตำบลหัวนาChoose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP