เทศบาลตำบลหัวนาลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564

20 พ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต.หัวนา 67

นายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา นายกนกศักดิ์ เหมแดง รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวนา นายสมพิศ แสงโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวนา พร้อมคณะฝ่ายบริหาร คณะฝ่ายสภาเทศบาล ว่าที่ ร้อยตรีอธิภัทร บุญญาจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลหัวนา สิบเอกสุรชัย พละไกร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเขมราฐ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP