โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

6 ก.ค. 2023 16:37:33 กิจกรรม ทต.หัวนา 105

วันที่ 5 กรกฎาคม2566  เทศบาลตำบลหัวนาดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 อบรมให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเขมราฐ  ซึ่งนายณรงค์ แดงโสภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา เป็นประธานเปิดการอบรม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวนาChoose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP