โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหัวนา

8 พ.ค. 2024 16:10:58 กิจกรรม ทต.หัวนา 28

 

โครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหัวนา ประจำวันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 ได้แก่

-ข้าวสวย ผัดวุ้นเส้น ทอดกุนเซียง ข้าวเหนียวมะม่วง

ซึ่งเมนูอาหารต่างๆนั้นเน้นให้เด็กๆรับประทานอาหารที่ สด ใหม่ สะอาด มีคุณภาพ เด็กๆได้รับสารอาหารครบถ้วนและมีประโยชน์แก่ร่างกาย

 

 

 

 Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP